User Tools

Site Tools


6191---206462-2003-tn10-la-gi

(206462) 2003 TN10 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 206462 (2003 TN10).
6191---206462-2003-tn10-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)