User Tools

Site Tools


6193--6070-rheinland-la-gi

Rheinland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6070
Đặt tên theo Rhineland
Tên thay thế 1991 XO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8833795
Viễn điểm quỹ đạo 2.8905327
Độ lệch tâm 0.2109702
Chu kỳ quỹ đạo 1346.9921833
Độ bất thường trung bình 215.01134
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13215
Kinh độ của điểm nút lên 84.01805
Acgumen của cận điểm 292.72415
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6070 Rheinland (1991 XO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6070 Rheinland
6193--6070-rheinland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)