User Tools

Site Tools


6194--6189-v-lk-la-gi

6189 Völk là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1277.8872265 ngày (3.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6194--6189-v-lk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)