User Tools

Site Tools


6195--6255-kuma-la-gi

Kuma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6255
Tên thay thế 1994 XT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6428191
Viễn điểm quỹ đạo 2.8408509
Độ lệch tâm 0.0361130
Chu kỳ quỹ đạo 1658.2896934
Độ bất thường trung bình 18.58758
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11482
Kinh độ của điểm nút lên 275.63585
Acgumen của cận điểm 193.70839
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0342
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

6255 Kuma (1994 XT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1994 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6255 Kuma
6195--6255-kuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)