User Tools

Site Tools


6196--6529-rhoads-la-gi

Rhoads
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6529
Tên thay thế 1993 XR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0351641
Viễn điểm quỹ đạo 2.6550127
Độ lệch tâm 0.1321589
Chu kỳ quỹ đạo 1311.7082201
Độ bất thường trung bình 351.32459
Độ nghiêng quỹ đạo 6.50660
Kinh độ của điểm nút lên 208.36324
Acgumen của cận điểm 266.92179
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6529 Rhoads (1993 XR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1993 by ở.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6529 Rhoads
6196--6529-rhoads-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)