User Tools

Site Tools


6197--6649-yokotatakao-la-gi

Yokotatakao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Natori và T. Urata
Nơi khám phá Trạm quan sát JCPM Yakiimo
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6649
Tên thay thế 1991 RN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8940703
Viễn điểm quỹ đạo 3.1762375
Độ lệch tâm 0.2528776
Chu kỳ quỹ đạo 1474.3647290
Độ bất thường trung bình 72.47410
Độ nghiêng quỹ đạo 7.19460
Kinh độ của điểm nút lên 325.54378
Acgumen của cận điểm 348.97107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6649 Yokotatakao (1991 RN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1991 bởi A. Natori và T. Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6649 Yokotatakao
6197--6649-yokotatakao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)