User Tools

Site Tools


6198--6775-giorgini-la-gi

Giorgini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6775
Tên thay thế 1989 GJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1953711
Viễn điểm quỹ đạo 3.1537665
Độ lệch tâm 0.1791682
Chu kỳ quỹ đạo 1597.6406044
Độ bất thường trung bình 73.27237
Độ nghiêng quỹ đạo 14.05588
Kinh độ của điểm nút lên 141.77598
Acgumen của cận điểm 140.23260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6775 Giorgini (1989 GJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6775 Giorgini
6198--6775-giorgini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)