User Tools

Site Tools


6201--7116-mentall-la-gi

Mentall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7116
Tên thay thế 1986 XX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1931498
Viễn điểm quỹ đạo 2.4352014
Độ lệch tâm 0.0522976
Chu kỳ quỹ đạo 1285.8576588
Độ bất thường trung bình 302.54886
Độ nghiêng quỹ đạo 8.69662
Kinh độ của điểm nút lên 68.95895
Acgumen của cận điểm 99.52785
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7116 Mentall (1986 XX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1986 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7116 Mentall
6201--7116-mentall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)