User Tools

Site Tools


6202--7241-kuroda-la-gi

Kuroda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7241
Tên thay thế 1990 VF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9057435
Viễn điểm quỹ đạo 2.5070435
Độ lệch tâm 0.1362631
Chu kỳ quỹ đạo 1197.0792065
Độ bất thường trung bình 182.07042
Độ nghiêng quỹ đạo 4.33395
Kinh độ của điểm nút lên 105.96867
Acgumen của cận điểm 236.16943
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7241 Kuroda (1990 VF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7241 Kuroda
6202--7241-kuroda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)