User Tools

Site Tools


6203--7379-naoyaimae-la-gi

Naoyaimae
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7379
Tên thay thế 1981 EC29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3286177
Viễn điểm quỹ đạo 2.9986421
Độ lệch tâm 0.1257728
Chu kỳ quỹ đạo 1587.8492133
Độ bất thường trung bình 317.28857
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73750
Kinh độ của điểm nút lên 278.55473
Acgumen của cận điểm 40.33389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

7379 Naoyaimae (1981 EC29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7379 Naoyaimae
6203--7379-naoyaimae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)