User Tools

Site Tools


6205---213893-2003-tn2-la-gi

(213893) 2003 TN2 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 213893 (2003 TN2).
6205---213893-2003-tn2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)