User Tools

Site Tools


6207--6071-sakitama-la-gi

Sakitama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6071
Tên thay thế 1992 AS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4117545
Viễn điểm quỹ đạo 3.0041341
Độ lệch tâm 0.1093781
Chu kỳ quỹ đạo 1627.6386792
Độ bất thường trung bình 288.33132
Độ nghiêng quỹ đạo 11.72263
Kinh độ của điểm nút lên 152.53023
Acgumen của cận điểm 277.94194
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

6071 Sakitama (1992 AS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1992 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6071 Sakitama
6207--6071-sakitama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)