User Tools

Site Tools


6208--6190-rennes-la-gi

Rennes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6190
Đặt tên theo Rennes
Tên thay thế 1989 TJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5646247
Viễn điểm quỹ đạo 3.0592533
Độ lệch tâm 0.0879515
Chu kỳ quỹ đạo 1722.2938888
Độ bất thường trung bình 331.68205
Độ nghiêng quỹ đạo 1.68197
Kinh độ của điểm nút lên 312.46127
Acgumen của cận điểm 70.84292
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6190 Rennes (1989 TJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1989 bởi M. Koishikawa ở trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6190 Rennes
6208--6190-rennes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)