User Tools

Site Tools


6209--6256-canova-la-gi

6256 Canova
Tên
Tên Canova
Tên chỉ định 4063 P-L
Phát hiện
Người phát hiện Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1960
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1724936
Bán trục lớn (a) 2.4357731 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0156178 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8559284 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.80 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.18322°
Kinh độ (Ω) 328.50848°
Acgumen (ω) 107.96004°
Độ bất thường trung bình (M) 137.91492°

6256 Canova là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.0156178 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1724936 và chu kỳ quỹ đạo là 1388.5249368 ngày (3.80 năm).[1]

Calinger có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.08215091 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 4.18322°.

Thlà mộtsteroid was được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2008. 
6209--6256-canova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)