User Tools

Site Tools


6210--6399-harada-la-gi

Harada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seki, T.
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6399
Tên thay thế 1991 GA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1563413
Viễn điểm quỹ đạo 2.7025885
Độ lệch tâm 0.1124213
Chu kỳ quỹ đạo 1383.1343669
Độ bất thường trung bình 149.99206
Độ nghiêng quỹ đạo 8.41246
Kinh độ của điểm nút lên 38.50848
Acgumen của cận điểm 190.45507
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6399 Harada (1991 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1991 bởi Seki, T. ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6399 Harada
6210--6399-harada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)