User Tools

Site Tools


6211--6530-adry-la-gi

Adry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 12 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6530
Tên thay thế 1994 GW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2118318
Viễn điểm quỹ đạo 3.1002396
Độ lệch tâm 0.1672432
Chu kỳ quỹ đạo 1581.0634277
Độ bất thường trung bình 18.35235
Độ nghiêng quỹ đạo 13.99751
Kinh độ của điểm nút lên 64.40736
Acgumen của cận điểm 224.88701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6530 Adry (1994 GW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 4 năm 1994 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6530 Adry
6211--6530-adry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)