User Tools

Site Tools


6212--6650-morimoto-la-gi

Morimoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6650
Tên thay thế 1991 RS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1478595
Viễn điểm quỹ đạo 3.0434069
Độ lệch tâm 0.1725104
Chu kỳ quỹ đạo 1527.4372924
Độ bất thường trung bình 291.56016
Độ nghiêng quỹ đạo 12.48811
Kinh độ của điểm nút lên 347.32638
Acgumen của cận điểm 92.14723
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6650 Morimoto (1991 RS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1991 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6650 Morimoto
6212--6650-morimoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)