User Tools

Site Tools


6213--6776-dix-la-gi

Dix
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6776
Tên thay thế 1989 GF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1734655
Viễn điểm quỹ đạo 2.9826417
Độ lệch tâm 0.1569355
Chu kỳ quỹ đạo 1511.9462654
Độ bất thường trung bình 248.01294
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69792
Kinh độ của điểm nút lên 72.20587
Acgumen của cận điểm 82.65319
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6776 Dix (1989 GF8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1989 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6776 Dix
6213--6776-dix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)