User Tools

Site Tools


6214--6912-grimm-la-gi

Grimm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá ngày 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6912
Tên thay thế 1991 GQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7397151
Viễn điểm quỹ đạo 3.4078049
Độ lệch tâm 0.1086763
Chu kỳ quỹ đạo 1968.3546529
Độ bất thường trung bình 84.73730
Độ nghiêng quỹ đạo 2.05854
Kinh độ của điểm nút lên 179.69608
Acgumen của cận điểm 349.05621
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6912 Grimm (1991 GQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6912 Grimm
6214--6912-grimm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)