User Tools

Site Tools


6215--7117-claudius-la-gi

Claudius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Borngen, F.
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7117
Tên thay thế 1988 CA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0556588
Viễn điểm quỹ đạo 2.3068744
Độ lệch tâm 0.0575848
Chu kỳ quỹ đạo 1176.6886602
Độ bất thường trung bình 68.80429
Độ nghiêng quỹ đạo 4.88835
Kinh độ của điểm nút lên 131.71425
Acgumen của cận điểm 58.83264
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

7117 Claudius (1988 CA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7117 Claudius
6215--7117-claudius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)