User Tools

Site Tools


6216--7242-okyudo-la-gi

Okyudo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7242
Tên thay thế 1990 VG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8419311
Viễn điểm quỹ đạo 2.4900353
Độ lệch tâm 0.1496097
Chu kỳ quỹ đạo 1164.3433435
Độ bất thường trung bình 203.12581
Độ nghiêng quỹ đạo 4.50859
Kinh độ của điểm nút lên 118.06278
Acgumen của cận điểm 261.73514
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7242 Okyudo (1990 VG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7242 Okyudo
6216--7242-okyudo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)