User Tools

Site Tools


6217--7381-mamontov-la-gi

Mamontov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7381
Đặt tên theo Savva Mamontov
Tên thay thế 1981 RG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0011363
Viễn điểm quỹ đạo 2.7208029
Độ lệch tâm 0.1524091
Chu kỳ quỹ đạo 1325.0553201
Độ bất thường trung bình 134.22610
Độ nghiêng quỹ đạo 6.96655
Kinh độ của điểm nút lên 20.09720
Acgumen của cận điểm 328.61167
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7381 Mamontov (1981 RG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1981 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7381 Mamontov
6217--7381-mamontov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)