User Tools

Site Tools


6218--7519-paulcook-la-gi

Paulcook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7519
Tên thay thế 1989 UN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6125379
Viễn điểm quỹ đạo 3.8035135
Độ lệch tâm 0.1856244
Chu kỳ quỹ đạo 2098.7233641
Độ bất thường trung bình 102.58330
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31425
Kinh độ của điểm nút lên 150.79180
Acgumen của cận điểm 219.86389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7519 Paulcook (1989 UN3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1989 bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7519 Paulcook
6218--7519-paulcook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)