User Tools

Site Tools


6222--6072-hooghoudt-la-gi

Hooghoudt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6072
Tên thay thế 1280 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0847958
Viễn điểm quỹ đạo 3.2211010
Độ lệch tâm 0.0216155
Chu kỳ quỹ đạo 2044.9077650
Độ bất thường trung bình 122.05172
Độ nghiêng quỹ đạo 9.13822
Kinh độ của điểm nút lên 189.23230
Acgumen của cận điểm 106.92465
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6072 Hooghoudt (1280 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6072 Hooghoudt
6222--6072-hooghoudt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)