User Tools

Site Tools


6223--6191-eades-la-gi

Eades
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Manning, B. G. W.
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6191
Tên thay thế 1989 WN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6138668
Viễn điểm quỹ đạo 3.3700304
Độ lệch tâm 0.1263664
Chu kỳ quỹ đạo 1890.2951460
Độ bất thường trung bình 8.48036
Độ nghiêng quỹ đạo 10.21040
Kinh độ của điểm nút lên 61.90438
Acgumen của cận điểm 286.14923
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6191 Eades (1989 WN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1989 bởi Manning, B. G. W. ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6191 Eades
6223--6191-eades-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)