User Tools

Site Tools


6225--6400-georgealexander-la-gi

Georgealexander
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6400
Tên thay thế 1991 GQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5321550
Viễn điểm quỹ đạo 3.4906186
Độ lệch tâm 0.1591399
Chu kỳ quỹ đạo 1908.7464382
Độ bất thường trung bình 19.77065
Độ nghiêng quỹ đạo 12.73189
Kinh độ của điểm nút lên 87.90312
Acgumen của cận điểm 231.03474
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

6400 Georgealexander (1991 GQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6400 Georgealexander
6225--6400-georgealexander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)