User Tools

Site Tools


6226--6531-subashiri-la-gi

Subashiri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6531
Tên thay thế 1994 YY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6998644
Viễn điểm quỹ đạo 3.7185228
Độ lệch tâm 0.1587094
Chu kỳ quỹ đạo 2099.8694406
Độ bất thường trung bình 114.30207
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43306
Kinh độ của điểm nút lên 79.27984
Acgumen của cận điểm 32.08361
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6531 Subashiri (1994 YY) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6531 Subashiri
6226--6531-subashiri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)