User Tools

Site Tools


6227--6653-feininger-la-gi

Feininger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Borngen, F.
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6653
Tên thay thế 1991 XR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6568100
Viễn điểm quỹ đạo 3.1632666
Độ lệch tâm 0.0870189
Chu kỳ quỹ đạo 1813.2032018
Độ bất thường trung bình 124.54313
Độ nghiêng quỹ đạo 1.98107
Kinh độ của điểm nút lên 31.76868
Acgumen của cận điểm 22.63005
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6653 Feininger (1991 XR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1991 bởi Borngen, F. ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6653 Feininger
6227--6653-feininger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)