User Tools

Site Tools


6228--6777-balakirev-la-gi

Balakirev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6777
Đặt tên theo Mily Balakirev
Tên thay thế 1989 SV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4675168
Viễn điểm quỹ đạo 3.8865682
Độ lệch tâm 0.2233290
Chu kỳ quỹ đạo 2068.3925487
Độ bất thường trung bình 86.28372
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69673
Kinh độ của điểm nút lên 126.40203
Acgumen của cận điểm 273.20254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6777 Balakirev (1989 SV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6777 Balakirev
6228--6777-balakirev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)