User Tools

Site Tools


6229--6913-yukawa-la-gi

Yukawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6913
Đặt tên theo Hideki Yukawa
Tên thay thế 1991 UT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9254784
Viễn điểm quỹ đạo 2.5460890
Độ lệch tâm 0.1387904
Chu kỳ quỹ đạo 1221.0771759
Độ bất thường trung bình 3.14416
Độ nghiêng quỹ đạo 4.40854
Kinh độ của điểm nút lên 102.54312
Acgumen của cận điểm 273.55291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6913 Yukawa (1991 UT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6913 Yukawa
6229--6913-yukawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)