User Tools

Site Tools


6232--7118-kuklov-la-gi

Kuklov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7118
Đặt tên theo Kuklov
Tên thay thế 1988 VD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3154378
Viễn điểm quỹ đạo 2.9954648
Độ lệch tâm 0.1280436
Chu kỳ quỹ đạo 1580.5416358
Độ bất thường trung bình 110.53692
Độ nghiêng quỹ đạo 12.49775
Kinh độ của điểm nút lên 199.35260
Acgumen của cận điểm 277.44365
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7118 Kuklov (1988 VD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1988 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7118 Kuklov
6232--7118-kuklov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)