User Tools

Site Tools


6235--7525-kiyohira-la-gi

Kiyohira
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Natori
Nơi khám phá Yakiimo
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7525
Tên thay thế 1992 YE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0344734
Viễn điểm quỹ đạo 2.5518776
Độ lệch tâm 0.1128139
Chu kỳ quỹ đạo 1268.3945842
Độ bất thường trung bình 195.64984
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81078
Kinh độ của điểm nút lên 300.49476
Acgumen của cận điểm 99.22223
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7525 Kiyohira (1992 YE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1992 bởi A. Natori ở Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7525 Kiyohira
6235--7525-kiyohira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)