User Tools

Site Tools


6236---213894-2003-tp2-la-gi

(213894) 2003 TP2 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 213894 (2003 TP2).
6236---213894-2003-tp2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)