User Tools

Site Tools


6238--6074-bechtereva-la-gi

Bechtereva
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1968
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6074
Đặt tên theo Natalia Bekhtereva
Tên thay thế 1968 QE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8730824
Viễn điểm quỹ đạo 2.9085258
Độ lệch tâm 0.2165471
Chu kỳ quỹ đạo 1350.2507247
Độ bất thường trung bình 264.46071
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57336
Kinh độ của điểm nút lên 267.45887
Acgumen của cận điểm 69.73796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6074 Bechtereva (1968 QE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1968 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean và đặt tên theo Natalia Bekhtereva.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6074 Bechtereva
6238--6074-bechtereva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)