User Tools

Site Tools


6239--6193-manabe-la-gi

Manabe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6193
Tên thay thế 1990 QC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8768809
Viễn điểm quỹ đạo 2.9186071
Độ lệch tâm 0.2172305
Chu kỳ quỹ đạo 1356.1341167
Độ bất thường trung bình 334.23539
Độ nghiêng quỹ đạo 8.56907
Kinh độ của điểm nút lên 307.43355
Acgumen của cận điểm 303.81819
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6193 Manabe (1990 QC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6193 Manabe
6239--6193-manabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)