User Tools

Site Tools


6240--6258-rodin-la-gi

Rodin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6258
Đặt tên theo Auguste Rodin
Tên thay thế 3070 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0719723
Viễn điểm quỹ đạo 2.4477383
Độ lệch tâm 0.0831394
Chu kỳ quỹ đạo 1240.8502802
Độ bất thường trung bình 299.66466
Độ nghiêng quỹ đạo 4.05500
Kinh độ của điểm nút lên 133.10974
Acgumen của cận điểm 4.70722
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6258 Rodin (3070 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6258 Rodin
6240--6258-rodin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)