User Tools

Site Tools


6242--6532-scarfe-la-gi

Scarfe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. D. Balam
Nơi khám phá Climenhaga
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6532
Tên thay thế 1995 AC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8204308
Viễn điểm quỹ đạo 3.5174422
Độ lệch tâm 0.1099756
Chu kỳ quỹ đạo 2060.4815437
Độ bất thường trung bình 247.69400
Độ nghiêng quỹ đạo 5.08704
Kinh độ của điểm nút lên 103.01966
Acgumen của cận điểm 234.19040
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

6532 Scarfe (1995 AC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1995 bởi D. D. Balam ở Climenhaga. The asteroid is named Canadian Colin D. Scarfe, professor of astronomy ở University of Victoria; Scarfe is the brother of actor Alan Scarfe

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6532 Scarfe
6242--6532-scarfe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)