User Tools

Site Tools


6244--6778-tosamakoto-la-gi

Tosamakoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Takahashi
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6778
Tên thay thế 1989 TX10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7193951
Viễn điểm quỹ đạo 2.9537427
Độ lệch tâm 0.0413083
Chu kỳ quỹ đạo 1744.9718757
Độ bất thường trung bình 250.26089
Độ nghiêng quỹ đạo 3.11286
Kinh độ của điểm nút lên 119.91957
Acgumen của cận điểm 319.51627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6778 Tosamakoto (1989 TX10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1989 bởi A. Takahashi ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6778 Tosamakoto
6244--6778-tosamakoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)