User Tools

Site Tools


6245--6914-becquerel-la-gi

Becquerel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6914
Đặt tên theo Henri Becquerel
Tên thay thế 1992 GZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9566616
Viễn điểm quỹ đạo 3.1978994
Độ lệch tâm 0.2408038
Chu kỳ quỹ đạo 1511.2661110
Độ bất thường trung bình 300.90261
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21962
Kinh độ của điểm nút lên 355.23849
Acgumen của cận điểm 250.22100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6914 Becquerel (1992 GZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1992 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6914 Becquerel
6245--6914-becquerel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)