User Tools

Site Tools


6247--7119-hiera-la-gi

Hiera
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7119
Tên thay thế 1989 AV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.6470593
Viễn điểm quỹ đạo 5.7388187
Độ lệch tâm 0.1051196
Chu kỳ quỹ đạo 4322.3331955
Độ bất thường trung bình 283.85896
Độ nghiêng quỹ đạo 19.29009
Kinh độ của điểm nút lên 285.67117
Acgumen của cận điểm 120.35101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 76.40 km [1]
Suất phản chiếu hình học 0.0364
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.80

7119 Hiera (1989 AV2) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7119 Hiera
  1. ^ JPL Small-Body Data base Browser
6247--7119-hiera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)