User Tools

Site Tools


6249--7248-lvsj-la-gi

7248 Älvsjö là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1992 as a part thuộc Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn Nam Âu.[1] Nó được đặt theo tên Älvsjö, the site thuộc Battle of Brännkyrka ở 1518.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
6249--7248-lvsj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)