User Tools

Site Tools


6250--7385-aktsynovia-la-gi

Aktsynovia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7385
Tên thay thế 1981 UQ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0874864
Viễn điểm quỹ đạo 2.6915526
Độ lệch tâm 0.1263991
Chu kỳ quỹ đạo 1349.1626085
Độ bất thường trung bình 35.18006
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73320
Kinh độ của điểm nút lên 78.03659
Acgumen của cận điểm 357.23536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7385 Aktsynovia (1981 UQ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1981 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7385 Aktsynovia
6250--7385-aktsynovia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)