User Tools

Site Tools


6254--6194-denali-la-gi

Denali
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6194
Tên thay thế 1990 TN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1483956
Viễn điểm quỹ đạo 2.6101928
Độ lệch tâm 0.0970450
Chu kỳ quỹ đạo 1340.5118238
Độ bất thường trung bình 216.02743
Độ nghiêng quỹ đạo 9.46157
Kinh độ của điểm nút lên 38.33719
Acgumen của cận điểm 65.27483
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6194 Denali (1990 TN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6194 Denali
6254--6194-denali-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)