User Tools

Site Tools


6255--6259-maillol-la-gi

Maillol
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6259
Đặt tên theo Aristide Maillol
Tên thay thế 3236 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9636132
Viễn điểm quỹ đạo 2.5898880
Độ lệch tâm 0.1375370
Chu kỳ quỹ đạo 1254.7916922
Độ bất thường trung bình 201.77409
Độ nghiêng quỹ đạo 6.70547
Kinh độ của điểm nút lên 38.53201
Acgumen của cận điểm 148.97974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6259 Maillol (3236 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6259 Maillol
6255--6259-maillol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)