User Tools

Site Tools


6257--6533-giuseppina-la-gi

Giuseppina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Hergenrother
Nơi khám phá Catalina Station
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6533
Tên thay thế 1995 DM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5357996
Viễn điểm quỹ đạo 2.7398590
Độ lệch tâm 0.0386794
Chu kỳ quỹ đạo 1564.8346191
Độ bất thường trung bình 83.54715
Độ nghiêng quỹ đạo 22.72868
Kinh độ của điểm nút lên 48.25619
Acgumen của cận điểm 44.82423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6533 Giuseppina (1995 DM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1995 bởi C. W. Hergenrother ở Catalina Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6533 Giuseppina
6257--6533-giuseppina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)