User Tools

Site Tools


6258--6655-nagahama-la-gi

Nagahama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6655
Đặt tên theo Nagahama
Tên thay thế 1992 EL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7376349
Viễn điểm quỹ đạo 3.2464379
Độ lệch tâm 0.0850262
Chu kỳ quỹ đạo 1890.3784254
Độ bất thường trung bình 162.51416
Độ nghiêng quỹ đạo 10.76633
Kinh độ của điểm nút lên 75.27098
Acgumen của cận điểm 331.01680
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6655 Nagahama (1992 EL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1992 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6655 Nagahama
6258--6655-nagahama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)