User Tools

Site Tools


6259--6779-perrine-la-gi

Perrine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6779
Đặt tên theo Charles Dillon Perrine
Tên thay thế 1990 DM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0141218
Viễn điểm quỹ đạo 2.4994554
Độ lệch tâm 0.1075275
Chu kỳ quỹ đạo 1238.3253012
Độ bất thường trung bình 131.16446
Độ nghiêng quỹ đạo 1.84706
Kinh độ của điểm nút lên 314.28338
Acgumen của cận điểm 200.54177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0330
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6779 Perrine (1990 DM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1990 bởi Z. Vavrova ở Klet.

Nó được đặt theo tên Charles Dillon Perrine (1867–1951).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6779 Perrine
6259--6779-perrine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)