User Tools

Site Tools


6260--6916-lewispearce-la-gi

Lewispearce
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 27 tháng 7 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6916
Tên thay thế 1992 OJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0912598
Viễn điểm quỹ đạo 3.5968046
Độ lệch tâm 0.2646849
Chu kỳ quỹ đạo 1751.8631795
Độ bất thường trung bình 123.00842
Độ nghiêng quỹ đạo 18.20494
Kinh độ của điểm nút lên 314.83165
Acgumen của cận điểm 309.55321
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6916 Lewispearce (1992 OJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1992 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6916 Lewispearce
6260--6916-lewispearce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)