User Tools

Site Tools


6263--7121-busch-la-gi

Busch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Borngen, F.
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7121
Tên thay thế 1989 AL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6343463
Viễn điểm quỹ đạo 3.1514577
Độ lệch tâm 0.0893759
Chu kỳ quỹ đạo 1797.2108187
Độ bất thường trung bình 113.52130
Độ nghiêng quỹ đạo 2.54923
Kinh độ của điểm nút lên 150.32456
Acgumen của cận điểm 202.14275
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7121 Busch (1989 AL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1989 bởi Borngen, F. ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7121 Busch
6263--7121-busch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)