User Tools

Site Tools


6264--7250-kinoshita-la-gi

Kinoshita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7250
Tên thay thế 1992 SG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1211472
Viễn điểm quỹ đạo 3.0081034
Độ lệch tâm 0.1729212
Chu kỳ quỹ đạo 1500.1486397
Độ bất thường trung bình 281.50682
Độ nghiêng quỹ đạo 14.74980
Kinh độ của điểm nút lên 162.32395
Acgumen của cận điểm 218.25393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7250 Kinoshita (1992 SG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7250 Kinoshita
6264--7250-kinoshita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)